Τι θα πρέπει να έχετε για να κάνετε επιτυχημένες συναλλαγές δυαδικών επιλογών; Στην πραγματικότητα, χρειάζεστε ό,τι ακριβώς και ο επενδυτής ο οποίος κάνει τακτικές συναλλαγές. Παρά το γεγονός ότι η η συναλλαγή δυαδικών επιλογών είναι απλούστερη σε σχέση με τις κανονικές συναλλαγές, το βασικό ερώτημα για έναν επενδυτή παραμένει το ίδιο. Θέλει να ξέρει πού θα φτάσει η τιμή στο εγγύς μέλλον.

Πώς μπορείτε να το καταλάβετε και ποιες μεθόδους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να προβλέψετε με μεγαλύτερη επιτυχία την κίνηση των τιμών; Πρώτα απ’ όλα, η ανεξάρτητη ανάλυση της αγοράς είναι η καλύτερη και πιο αξιόπιστη επιλογή, καθώς βασίζεται στις μεθόδους της τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης. Όταν γνωρίζετε καλά την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τους λόγους για τους οποίους κάτι συμβαίνει με έναν τρόπο κι όχι με κάποιον άλλον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπορέσετε να κάνετε πολύ ακριβείς προβλέψεις. Ωστόσο, προκειμένου να είστε τόσο ενημερωμένος, θα πρέπει να αφιερώσετε πολύ από τον χρόνο σας για να μάθετε και να κατανοήσετε πλήρως τις αρχές της λειτουργίας της αγοράς και να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες του βασικού περιουσιακού στοιχείου που εμπορεύεστε, είτε αυτό είναι χρυσός, είτε είναι μετοχές της Apple. Οι προσπάθειές σας σίγουρα δεν θα είναι άσκοπες. Πολλοί νέοι επενδυτές θα ήθελαν να έχουν και κάποια άλλη πηγή πληροφοριών που θα τους επέτρεπε να βγάλουν συμπεράσματα και να παίρνουν αποφάσεις για την αγορά option [δικαιωμάτων προαίρεσης]. Μία από αυτές τις πηγές είναι τα σήματα εμπορικών συναλλαγών, στα οποία θα ρίξουμε τώρα μια πιο προσεκτική ματιά.

Δωρεάν σήματα συναλλαγών ή σήματα με εμπορικότητα;

Είναι αδύνατο να πούμε με βεβαιότητα ποια είναι καλά και ποια δεν είναι. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι η πηγή από την οποία λαμβάνετε τις πληροφορίες σας. Επομένως, η αποτελεσματικότητα των σημάτων θα πρέπει πρώτα να ελέγχεται. Και μόνο μετά από αυτό, μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας ποια σήματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε.

Τι είναι τα σήματα εμπορικών συναλλαγών; Φυσικά, δεν είναι σήματα κάποιας άγνωστης προέλευσης. Είναι σήματα ενός συστήματος συναλλαγών. Όλα τα συστήματα συναλλαγών του κάθε επενδυτή δίνουν τέτοια σήματα (ειδοποιήσεις) από καιρό σε καιρό. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε δείκτες και όταν αρκετές γραμμές διασταυρώνονται, θα υπάρχει ένα σήμα, το οποίο θα σας ειδοποιεί να αγοράσετε μια option. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε σήματα από κάποιο άλλο σύστημα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με υψηλή εμπορικότητα, θα πρέπει να ελέγξετε αν το σύστημα αυτό είναι πραγματικά αποτελεσματικό.

LEAVE A REPLY