Ένα από τα βασικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της αγοράς των δυαδικών επιλογών είναι το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης των λειτουργιών της. Ας ρίξουμε μια ματιά στις βασικές διαφορές, που προκύπτουν κατά τη συζήτηση του νομοθετικού πεδίου της επένδυσης σε options.

Νέα και καινοτόμα βιομηχανία

Παρόλο, που οι πρώτες μορφές της επένδυσης σε binary options εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μόνο το 2008 έγιναν ευρέως γνωστές. Πέντε χρόνια μετά την εμφάνιση αυτής της μορφής επενδύσεων, υπάρχουν ακόμα διαφορές στον ορισμό της δομής της αγοράς. Αντίθετα με άλλα πεδία, που έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των ετών, οι δυαδικές επιλογές είναι σχετικά καινούριο φαινόμενο. Δεν έχουν ακόμα μελετηθεί και δοκιμαστεί επαρκώς στην πράξη.

Υπάρχουν περιπτώσεις παρανομιών σε χώρες χωρίς νομοθετική ρύθμιση για αυτή τη σφαίρα δραστηριότητας. Σε αντίθεση με το Forex, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις παράνομων επενδυτών, τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν προκύψει ακόμα στο πεδίο των δυαδικών επιλογών. Κατά πάσα πιθανότητα, ο λόγος είναι η έλλειψη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου.

Τζόγος ή Επένδυση;

Μια άλλη συνήθης ερώτηση είναι η εξής: πώς κατηγοριοποιούνται οι δυαδικές επιλογές; Σε μερικές χώρες, αναφέρονται ως μορφή επενδύσεων, που φορολογείται και ρυθμίζεται από το νόμο.

  • Στις ΗΠΑ, οι δυαδικές επιλογές υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Εμπορίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και εμπορευμάτων, καθώς και υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Στο ΗΒ, οι δυαδικές επιλογές ελέγχονται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς.
  • Στην Αυστραλία, η εποπτική λειτουργία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Αξιών και Επενδύσεων.
  • Στην Κύπρο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμπεριέλαβε έναν αριθμό δυαδικών επιλογών στις αγορές επενδύσεων. Αυτή η αρχή ασχολείται με την εποπτεία αυτής της επενδυτικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι δυαδικές επιλογές δεν θεωρούνται μορφή επένδυσης. Αντίθετα, θεωρούνται ως μορφή τζόγου. Συνεπώς, δεν υπάρχει εποπτεία και έλεγχος των λειτουργιών αυτών.

Έτσι, οι χρηματομεσίτες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα binary options, πρέπει να μελετήσουν την Ευρωπαϊκή οδηγία «Στις αγορές των επενδυτικών εργαλείων».

LEAVE A REPLY