Για να ξεκινήσουμε, τι είναι ακριβώς τα binary options ή αλλιώς δυαδικές επιλογές; Παρά το γεγονός, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επενδύσεων και των επενδύσεων options, για παράδειγμα στην αγορά Forex και στις δυαδικές επιλογές, και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για επενδύσεις. Πρόκειται για μεταπώληση συναλλάγματος, μετοχών ή εμπορευμάτων.

Και αν μιλάμε για τη δραστηριότητα του επενδυτή, του ατόμου δηλαδή που ασχολείται με αυτή τη δραστηριότητα, το κέρδος που λαμβάνει χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία.

Δεν υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό κέρδους. Από τη μία πλευρά, αυτό είναι κακό, καθώς δεν έχετε κάποια εγγύηση, ότι θα κερδίσετε κάτι. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι πολύ καλό, καθώς έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε οποιοδήποτε ποσό. Συνεπώς, η συναλλαγή με options μπορεί όντως να είναι μια καλή λύση για να ξεκινήσετε να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι, αν ξέρετε να το κάνετε σωστά.

Τα κέρδη εξαρτώνται από το πόσο σωστή αποδεικνύεται η πρόβλεψή σας, σχετικά με την κίνηση της τιμής μιας συγκεκριμένης μετοχής. Συνεπώς, η ικανότητα να κάνει σωστές προβλέψεις είναι ζωτική για έναν επενδυτή. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που μαθαίνεται. Αν μιλάμε για τη διαφορά από τη συνηθισμένη επένδυση σε options στο χρηματιστήριο, στην πρώτη περίπτωση δεν χρειάζεται να υπολογίσετε πόσο μακριά θα κινηθεί η τιμή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη. Είναι αρκετό να προβλέψετε σωστά την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, η επένδυση σε options είναι συχνά περισσότερο κερδοφόρα και σίγουρα ευκολότερη, σε σχέση με τις κανονικές επενδύσεις σε συνάλλαγμα ή στο χρηματιστήριο.

Για να ξεκινήσετε να έχετε κέρδος, πρέπει να αγοράσετε ένα ή μερικά options. Από τη στιγμή, που το option είναι ένα προϊόν, θα πρέπει να το αγοράσετε με χρήματα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, ότι αυτό το είδος επενδύσεων δεν απαιτεί επένδυση. Επιπλέον, όσο πιο ακριβά options αγοράζετε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κέρδος, καθώς αυτό αποτελεί ένα ποσοστό της αξίας του option, που αγοράζετε. Άλλο είναι λοιπόν να αγοράζετε ένα option για $10 κι άλλο για $100. Αυτό επιτρέπει στον επενδυτή να προσαρμόσει ανάλογα το κέρδος, που αποκτά.

LEAVE A REPLY