Η περίπτωση, όπου ο μεσίτης των δυαδικών επιλογών καθυστερεί την πληρωμή των κερδισμένων χρημάτων και μετά αρνείται εντελώς να επιστρέψει τα χρήματα, που έχει καταθέσει ο συναλλασσόμενος, είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Ωστόσο, η πρόληψη αυτών των περιπτώσεων δεν είναι πάντα εφικτή, ειδικά από τη στιγμή που η μεσιτεία στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών επενδύσεων ουσιαστικά δεν ρυθμίζεται νομικά. Συνεπώς, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να είναι ψυχικά έτοιμος για τέτοια ενδεχόμενα και να σκεφτεί όλες τις περιπτώσεις, που μπορεί να προκύψουν.

Πρέπει να πω, ότι αν ο μεσίτης-απατεώνας απλά συλλέγει κεφάλαια με την πρόφαση της παροχής υπηρεσιών στην αγορά των δυαδικών επιλογών, το να τον αναγκάσετε να δώσει πίσω τα χρήματα είναι σχεδόν ανέφικτο. Θεωρητικά, υπάρχει η πιθανότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη μέσω των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ωστόσο, στην πράξη οι πιθανότητες να επιστραφούν τα χρήματα είναι πραγματικά ελάχιστες.

Σε μερικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για μεγάλους μεσίτες, που λειτουργούν με άδεια, είναι εφικτό να επιλύσετε το ζήτημα, αναφέροντάς το στο ρυθμιστή, που έχει παραχωρήσει την άδεια. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις η άρνηση της επιστροφής έχει συνήθως εύλογη αιτία, καθώς η εταιρεία δεν θέλει να χάσει την άδειά της για «ψύλλου πήδημα», για την οποία έχει πληρώσει πολλά χρήματα (επιπλέον, για την απόκτηση μιας τέτοιας άδειας χρειάζεται πολύς χρόνος).

Σύστημα πληρωμής

Η λύση, που παρουσιάζεται παρακάτω, δεν στηρίζεται στο επίπεδο της έμμεσης (ή άμεσης) έκθεσης. Υπάρχει η πιθανότητας επιστροφής από το σύστημα πληρωμών, μέσω του οποίου τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του μεσίτη. Αλλά αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί μόνο, όταν έχετε κάνει κατάθεση, πληρώνοντας με μια τραπεζική κάρτα. Μπορεί να είναι κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας, αλλά είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται από το σύστημα πληρωμών – Visa ή MasterCard.

Αν η κατάθεση έχει γίνει με άλλο τρόπο, για παράδειγμα μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, αυτό δεν θα είναι εφικτό. Συνεπώς, κατά την επιλογή του τρόπου κατάθεσης, αξίζει να λάβετε υπόψη την πιθανότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, καθώς αυτή η επιλογή σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε τα χρήματα πίσω αν ο μεσίτης αποδειχθεί απατεώνας ή αρνηθεί να κάνει την αντίστροφη συναλλαγή.

LEAVE A REPLY