Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι βασικοί τομείς, όπου οι τιμές των επενδυτικών αγαθών μπορεί να διαφέρουν δραματικά. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό, ότι με μία μείωση της τιμής ενός επενδυτικού προϊόντος, οι πωλητές θα σταματήσουν να διαπραγματεύονται στο επίπεδο στήριξης. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Αν μιλάμε για περιπτώσεις, όπου η τιμή αυξάνεται, είναι πιθανό, ότι οι τιμές θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά του πελάτη – θα υποχωρήσουν λόγω του γεγονότος, ότι πολλοί θα σταματήσουν να κάνουν συναλλαγές.

Σχηματίζοντας τις ζώνες στήριξης και αντίστασης

Η ζώνη στήριξης και αντίστασης μπορεί να σχηματιστεί όπως ακολουθεί:

  • Ψυχολογικά κίνητρα: οι επενδυτές χρησιμοποιούν τιμές, που είναι κοντά στις μηδενικές αξίες. Οι τιμές είναι ορόσημο κέρδους για τους επενδυτές, που οδηγεί σε περιοχές στήριξης και αντίστασης. Παράδειγμα είναι οι τιμές, που τελειώνουν με 00, όπως 1.5000, 93.00, 1.4300 και ούτω καθεξής.
  • Σημεία αναφοράς: υπολογίζονται καθημερινά, με βάση τους μέγιστους και ελάχιστους δείκτες της προηγούμενης ημέρας. Μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για τη στήριξη και την αντίσταση. Ο επενδυτή μπορεί να πρέπει να κάνει ανεξάρτητες εκτιμήσεις ή να προσδιορίσει αυτόματα τα σημεία αναφοράς.
  • Πρόσφατα υψηλότερα και χαμηλότερα σημεία: η ζώνη στις οποίες οι τιμές περιστασιακά αγγίζουν τα υψηλότερα και χαμηλότερα επίπεδα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλοί δείκτες για στήριξη και αντίσταση. Οι πρόσφατοι δείκτες θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια αξιόπιστη πρόβλεψη.

Τώρα, που καταλαβαίνετε τι επηρεάζει τη στήριξη και την αντίσταση, μπορούμε να δούμε πώς αυτά τα επίπεδα χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές δυαδικών επιλογών.

Η χρήση της στήριξης και της αντίστασης στις επενδύσεις

Όταν κάνετε διαπραγματεύσεις με δυαδικές επιλογές, ο καλύτερος τρόπος για να καθορίσετε τις ζώνες στήριξης και αντίστασης είναι να χρησιμοποιήσετε σημεία αναφοράς και ζώνες, στις οποίες οι τιμές είχαν προηγουμένως αγγίξει τα υψηλότερα και χαμηλότερα σημεία.

Συνήθως, οι αυτόματοι υπολογισμοί χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστούν αυτές οι ζώνες. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επενδυτές για τους ακόλουθους τύπους επενδύσεων: Call / Put και Touch / No Touch.

Επενδυτικές επιλογές «στο όριο»

Call/Put

Αυτός ο τύπος επένδυσης περιλαμβάνει τις ζώνες στήριξης και αντίστασης. Στις περιπτώσεις, όπου οι τιμές για τα επενδυτικά προϊόντα είναι σε σημεία αντίθετα με τις προσδοκίες της αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Call (τιμές, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή στήριξης). Αν οι τιμές είναι κοντά στη ζώνη αντίστασης, χρησιμοποιείται η επιλογή Put.

Μερικές φορές χρειάζεται να κάνετε μια δύσκολη επιλογή, όταν η αγορά πιέζει τις τιμές να περάσουν μέσα από τα επίπεδα-κλειδιά. Συνεπώς, η ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη απόφαση για έναν επενδυτή είναι να περιμένει έως ότου οι βασικοί δείκτες ξεπεράσουν τα σημεία-κλειδιά.

Touch/No Touch

Εφόσον οι τιμές συνήθως κυμαίνονται έως ότου αγγίξουν τα σημεία στήριξης ή αντίστασης, η τιμή που τοποθετείται κοντά σε αυτά τα επίπεδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές τύπου Touch. Αν οι τιμές κινηθούν μακριά από αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή No Touch.

Το δεύτερο βήμα για μια τέτοια συναλλαγή είναι να ορίσετε την ημερομηνία λήξης. Τυπικά, χρησιμοποιείται ένα χρονοδιάγραμμα για τον υπολογισμό του χρόνου, που θα χρειαστεί για να εξασφαλιστεί, ότι η αξία του επενδυτικού προϊόντος έχει αγγίξει ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία του διαγράμματος, μπορείτε να εισάγετε την ημερομηνία σας. Είναι φυσικό, ότι για να έχετε επιτυχία σε αυτή τη μορφή συναλλαγών, χρειάζεστε εμπειρία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κάνετε ακριβείς προβλέψεις.

Επενδύσεις «στο όριο»

Ο αυτόματος υπολογιστής των σημείων αναφοράς είναι η καλύτερη επιλογή για διαπραγμάτευση «στο όριο» χρησιμοποιώντας δείκτες στήριξης και αντίστασης. Τα σημεία αναφοράς είναι πάνω και κάτω από την τιμή της αγοράς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των ορίων για διαπραγματεύσεις «στο όριο».

LEAVE A REPLY