Πολλοί επενδυτές θεωρούν τις συναλλαγές δυαδικών επιλογών μια δημοφιλή και πολλά υποσχόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αποφέρει αρκετά χρήματα με ελάχιστη προσπάθεια και κίνδυνο σε σύγκριση με τις επενδύσεις στο κανονικό χρηματιστήριο. Οι κλασικές συναλλαγές και οι συναλλαγές δυαδικών επιλογών διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους. Είναι όμως διαφορετικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο είδος συναλλαγής και τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο επενδυτής που επιθυμεί να έχει επιτυχημένες συναλλαγές δυαδικών επιλογών;

Δύο μέθοδοι για την ανάλυση της αγοράς

Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι ανάλυσης: η θεμελιώδης ανάλυση και η τεχνική ανάλυση. Η πρώτη μέθοδος συνεπάγεται την πρόβλεψη της δυναμικής της τιμής με βάση τα αποτελέσματα και τις τάσεις της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυναμική της τιμής. Η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιείται απευθείας στα διαγράμματα τιμών. Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι όλα τα παγκόσμια γεγονότα αντικατοπτρίζονται στο διάγραμμα τιμών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη για τη δυναμική της τιμής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόβλεψη της δυναμικής της τιμής συνιστά πρόβλημα για την πλειοψηφία των επενδυτών. Συνιστά επίσης πρόβλημα για το χρηματιστήριο και τους επενδυτές forex. Εκ πρώτης όψεως η δουλειά του επενδυτή δυαδικών επιλογών φαίνεται πιο εύκολη, καθώς πρέπει μόνο να προβλέψει τη δυναμική της τιμής, χωρίς να σκέφτεται το επίπεδο που θα φτάσει. Σε κάθε περίπτωση, ένας έμπειρος επενδυτής πρέπει να υπολογίζει ανεξάρτητα τις πιθανές μελλοντικές αλλαγές της τιμής με βάση τα δεδομένα που απεικονίζονται στο διάγραμμα. Εάν ο επενδυτής διαθέτει αρκετές πληροφορίες, μπορεί να αποφασίσει ποιο δικαίωμα πρέπει να αγοράσει και για ποια περίοδο. Με άλλα λόγια, οι βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης στις συναλλαγές με δυαδικές επιλογές είναι παρόμοιες σε μεγάλο βαθμό με τις βασικές αρχές οποιασδήποτε συναλλαγής.

Τεχνική ή θεμελιώδης ανάλυση;

Επομένως, ποια μέθοδος ανάλυσης της αγοράς είναι ευκολότερη στην εκμάθησή της; Συνήθως η τεχνική ανάλυση φαίνεται δυσκολότερη για τους άπειρους επενδυτές, καθώς απαιτεί καλή γνώση μαθηματικών και ικανότητα αναλυτικής σκέψης. Ωστόσο, η τεχνική ανάλυση είναι σίγουρα πιο εύκολη από τη θεμελιώδη, ιδιαίτερα για τους νέους επενδυτές. Μπορούμε να αναφέρουμε διάφορα επιχειρήματα προς απόδειξη αυτού.

Καταρχάς, ένας επενδυτής πρέπει να γνωρίζει καλά την κατάσταση της αγοράς, για να χρησιμοποιήσει τη θεμελιώδη ανάλυση. Είναι σημαντικό να γνωρίζει όλα τα γεγονότα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να γνωρίζει σε βάθος τα τρέχοντα γεγονότα, είναι απαραίτητο να κατανοεί την οικονομική ανάπτυξη σε διάφορες χώρες του κόσμου από τα μέσα του 20ου αιώνα έως σήμερα. Για την πρόβλεψη των τιμών δεν αρκεί η ανάγνωση μιας ειδησεογραφικής ιστοσελίδας ή η πρόβλεψη ενός ειδικού σχετικά με την ενίσχυση του δολαρίου ή η επίγνωση του ότι μια χώρα έχει απεργία.

Επομένως, η θεμελιώδης ανάλυση απαιτεί την ενδελεχή μελέτη πολλών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση της αγοράς. Η ειδική εκπαίδευση μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η σωστή χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης. Μεταφορικά, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να συγκριθεί με έναν πύραυλο που απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία πριν εκτοξευθεί. Εάν χρειάζεστε μια μέθοδο «έτοιμη προς κατανάλωση», η τεχνική ανάλυση είναι κατάλληλη για εσάς. Η εκμάθηση των βασικών αρχών της συγκεκριμένης μεθόδου δεν απαιτεί πολύ χρόνο και είναι δυνατή η σχεδόν άμεση αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε στις πραγματικές συναλλαγές.

Δεύτερον, η χρήση της τεχνικής ανάλυσης δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να αυξήσει το κέρδος του με σχετικά μεγάλη πιθανότητα, της τάξης του 60%-85%, δηλαδή ένα καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλά συστήματα συναλλαγών που χρησιμοποιούνται από επενδυτές και λειτουργούν με βάση απλές αρχές, καθιστώντας δυνατή την απόκτηση μεγάλου εισοδήματος στο διαδίκτυο.

LEAVE A REPLY